Usługi

Ze swojej strony proponujemy klientom kompleksową obsługę z zakresu odpraw celnych dla towarów wywożonych/przywożonych do/z krajów trzecich (BY, RU, UA, KZ, UZ) lub krajów członkowskich EFTA ( np. Szwajcaria) oraz reprezentowanie ich przed organami celnymi.

Odprawy celne:
– dopuszczenie do obrotu (Import)
– wywóz (Eksport)
– tranzyt (Carnet TIR, T1)

Usługi pozostałe:
– CMR
-Świadectwo Pochodzenia
– INF 3, EUR.1
-EPI
-Nadanie numeru EORI
-Pomoc przy uzyskaniu Świadectwa WIJHARS oraz Świadectwa FITO
-E-booking
-Ważenie auta

Oprócz krótkiego czasu odpraw celnych dodatkowym udogodnieniem dla kierowców są:
– restauracja
– wifi
– bezpłatny monitorowany, oświetlony parking strzeżony
– serwis

Close Menu